Card image cap

ร่วมรณรงค์ ไม่สนับสนุน การเล่นการพนันฟุตบอล

Card image cap

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารและบุคลากรในโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ

Card image cap

รับมอบเครื่องดนตรี จากท่าน ดร. เกียรติภูมิ แสงศศิธร

Card image cap

ร่วมงานแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม”