Card image cap

ร่วมงานแถลงข่าว “เปิดเส้นทางคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ต้นแบบจังหวัดนครพนม”

Card image cap

ร่วมแสดงความยินดี ผอ. อภิเชษฐ์ สุนทรส และ ผอ. ปราโมทย์ เทพกูล

Card image cap

ร่วมแสดงความยินดี ผอ. ยอดชาย พ่อหลอน

Card image cap

ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนนครพนมวิทยาคม