1
1

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ งบประมาณปี 2557
ด้วยโรงเรียนนครพนมวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมลานอเนกประสงค์ งบประมาณปี 2557 จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ new
สิ่งที่ส่งมาด้วย | 1 | 2 | 3

(ต้องการภาพคลิ๊กขวาที่ภาพ เลือกOpen Image in New Window)
1

“งานทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา
สมทบทุนสร้าง อาคารพยาบาล "

โรงเรียนนครพนมวิทยาคมขอขอบพระคุณ
และขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่าน
ที่ร่วมบริจาคเงินสร้างอาคารเรือนพยาบาล
ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ณ อาคารหอประชุมมรุกขนคร
ชมภาพกิจกรรม new

1
1

“ยินดีต้อนรับ ครูชาวต่างชาติ”คนใหม่

ผู้อำนวยการอนันต์ สุวรรณหงษ์
คณะครูและนักเรียนยินดีต้อนรับครูคนใหม่
Ms.Jenna Legatt
Ms.Melissa Jacobs
สู่รั้วเทาแดง ด้วยความยินดียิ่ง

ชมภาพ new

1
1

ประเมินสถานศึกษาสีขาว 2556

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เราได้เข้ารับการประเมิน สถานศึกษาสีขาว ระดับเขตพื้นที่ฯ
(รายละเอียดเพิ่มเติม)2

ชมภาพกิจกรรม(49ภาพ) new

1
1

พิธีวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556

ผ่านพ้นไปด้วยดีสำหรับพิธีวันไหว้ครู ของโรงเรียนเรา ซึ่งมีเป็นประจำทุกปี ในปีนี้เราจัดขึ้นตรงกับวันที่ 13 มิถุนายน 2556 มีคณะครู-นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียง

ชมภาพกิจกรรม(36 ภาพ)

 

ผู้บริหารโรงเรียน
เวปไซต์วิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา
ในประเทศไทย
.......
ข้อสอบO-net
ศูนย์รวมแหล่งความรู้
ข้อสอบ o_net,A-net admission
ข้อสอบO-net
ูมูลนิธิ สอวน.
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและ
พัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์...
..
ข้อสอบO-net
สถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ)
เรื่องราวการจัดสอบ O-net A-net
ข้อสอบO-net
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เรื่องราวการจัดสอบ O-net A-net
ข้อสอบO-net
วิชาการดอทคอม
ข้อสอบ ข่าววิทยาศาสตร์ ทุนการศึกษา บทความ....
สถิติผู้เข้าชม