การสืบค้น

           เมื่อผู้ใช้ต้องการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะต้องเรียกบริการเว็บไซต์ที่มีเครื่องมือในการสืบค้น (Search engine) ซึ่งมีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ที่บริการงานเช่นนี้ ได้แก่ yahoo, google เป็นต้น  ในที่นี้จะแนะนำเฉพาะ google

การสืบค้นด้วยกลูเกิล (Google)
          ในการสืบค้นด้วยกลูเกิลได้รับความนิยมมากเนื่องจากมีรูปแบบหน้าเวบเป็นภาษาไทยซึ่งเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นการสืบค้นด้วย กลูเกิล (Google)
          เมื้อเปิดโปรแกรม IE แล้ว ที่ Address พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ www.google.co.th หรือ www.google.com ก็ได้

  • ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม ดังนี้

บริการสืบค้นโดยกลูเกิล

  ขั้นตอนในการสืบค้น ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
      1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer (IE) พิมพ์เว็บไซต์ www.google.co.th
      2. พิมพ์คำสำคัญในการค้นหา (Keyword) (1) ควรเป็นคำสั้นๆ ที่มีความหมาย
      3. หาก key word เป็นภาษาอังกฤษและต้องการหาข้อความนั้นในเว็บภาษาไทยควรระบุหน้าของประเทศไทยด้วย (2)
      4. คลิกที่  ค้นหาโดย Google (3)  ไม่ควรคลิกที่ดีใจจัง ค้นแล้วเจอเลยเพราะจะได้เวบเดียวโดยไม่ได้เลือก

ลำดับขั้นในการสืบค้น

 

ตัวอย่างการสืบค้นด้วย google