โรงเรียนนครพนมวิทยาคม

34 ถนนศาลากลาง ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

PHONE  042-511- 509

เขียนโดย Administrator
เขียนโดย Administrator

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558 )

 

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

----------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2558

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง

เขียนโดย Administrator

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการล

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 )

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

--------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 1 | 2 | 3 | 4

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

เขียนโดย Administrator

Logo

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการล

( เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 )

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

--------------------------------------------------

ประกาศโรงเรียนนครพนมวิทยาคม

1 | 2 | 3

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

 1 | 2 | 3 | 4

 

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์และอุปกรณ์โครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

 

เขียนโดย Administrator

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล งบประมาณปี 2557

ด้วยโรงเรียนนครพนมวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาล งบประมาณปี 2557 จำนวน 1 รายการ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Copyright © 2019, FastBike. All Rights Reserved.

Design by: DiabloDesign.eu